Most Fabrycjusza

Most Fabrycjusza wybudował w 62 r. p.n.e. Fabrycjusz właśnie, który to z urzędu sprawował pieczę nad rzymskimi drogami. Ten dwuprzęsłowy most spina z brzegiem malutką tybrzańską wysepkę Insula Tiberia i jest najstarszym mostem, jaki się do dzisiaj w Rzymie zachował. Kto ma lęk wysokości, niech się raczej nie wychyla - fabrycjuszowska budowla wisi 57 metrów nad ziemią. Z zachowanych zapisków wynika, że Senat nie chciał sfinalizować budowy, dopóki bezsprzecznie nie stwierdzono, iż most jest wystarczająco wytrzymały, by oddać go do użytku. Przez tych prawie dwa tysiące lat wiele razy go remontowano, likwidując szkody powstałe w wyniku powodzi.

Dzisiejsze „imię” Mostu Fabrycjusza nie jest jego pierwszym - jako że w średniowieczu sąsiadował z gettem, nazywano go Mostem Żydowskim. Z kolei gdy na polecenie Sykstusa V umieszczono na nim dwie czterogłowe hermy, mające przedstawiać Janusa, most okrzyknięto Mostem Czterech Głów. Dziś jednak Włosi mówią na niego „Ponto Fabricio”.


Previous page: Koloseum
Next page: Most św. Anioła