Telefony alarmowe

  • 112 - Carabinieri
  • 113 – Polizia (policja municypalna)
  • 115 - Vigili del Fuoco (Straż Pożarna)
  • 116 - Soccorso Stradale (Pomoc Drogowa)
  • 118 - Emergenza Sanitaria (Pogotowie Ratunkowe)
  • 06-46861 - Questura (Komenda Główna Policji)
  • 06-67691 - Vigili Urbani (Policja Drogowa)
  • 06-5510 - Croce Rossa (Czerwony Krzyż)

Previous page: Słynni Rzymianie
Next page: Linki